CCA seeking volunteer drivers

Christian Community Aid is seeking volunteer drivers for:

  • Medical Transport
  • Shopping Trips
  • Short Outings

If you can help, contact Christian Community Aid on 9858 3222.